Buurtzorg Veenendaal

De beste zorg thuis - Verpleging en verzorging

Buurtzorg+


Buurtzorgteams in Veenendaal hebben een nauwe samenwerking met een thuiszorgfysiotherapeut en ergotherapeute in het kader van Buurtzorg+.

Omdat ouderen langer thuis blijven wonen krijgen we te maken met complexe zorgverlening in de thuissituatie. Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende cliënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Ook zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL training vaker nodig om zo zelfredzaam en gedurende langere tijd veilig thuis te kunnen blijven wonen. Fysiotherapie en ergotherapie worden om die reden steeds meer betrokken bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.

Onze Buurtzorgteams werken nauw samen met een eerstelijns ergotherapeut en een gespecialiseerde thuiszorgfysiotherapeut. De directe betrokkenheid van deze therapeuten bij de Buurtzorgteams, de gezamenlijke cliëntbesprekingen, de optimale bereikbaarheid, flexibele inzetbaarheid en de korte communicatielijnen worden door alle zorgpartners als een waardevolle aanvulling ervaren.

De thuiszorgfysiotherapeut voegt extra expertise toe op het gebied van (integraal) onderzoek in de thuissituatie (functioneel gericht), kwetsbare balans in de thuissituatie, mantelzorgondersteuning, risicoscreening, (val)preventie en kan helpen om oplossingen te bieden bij complexe zorgvragen.
De ergotherapeut kan ingeschakeld worden ter advisering van de cliënt, de mantelzorger of de zorgverlener met betrekking tot vragen over zelfverzorging, zitten en liggen, transfers, huishoudelijke activiteiten en tijdsbesteding. Zonodig kan training in de thuissituatie plaatsvinden. Ook wordt het begeleiden van vaak complexe aanvraagprocedures door cliënten en betrokkenen als een waardevolle hulpverlening ervaren. Uitgangspunt is het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren van de activiteiten of handelingen die de cliënt wil doen.

Het Buurtzorg+team richt zich samen met de therapeuten op handhaving van een veilige en verantwoorde thuissituatie.
In het kader van Buurtzorg+ Veenendaal is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Jan Poelman (thuiszorgfysiotherapeut) en Jeannet Scheffer (ergotherapeute).

BZ+