Buurtzorg Veenendaal

De beste zorg thuis - Verpleging en verzorging

De Zwaai


logo de Zwaai

De Buurtzorgteams NoordOost, Zuid en NoordWest, maken deel uit van gezondheidscentrum “de Zwaai”. In dat centrum werken veel disciplines zoals huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, logopedisten en anderen met elkaar samen. Buurtzorg maakt deel uit van deze samenwerking op een actieve manier.

Onze medewerkers werken mee in het project van de ouderenzorg. In dit project worden alle ouderen van 75 jaar en ouderen gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van de vragenlijst krijgen sommigen een huisbezoek waar er verder met hen gepraat wordt over de zaken waar ze tegenaan lopen in het dagelijks leven. Dat kan gaan van een handgreep aan de muur in het toilet tot het inzetten van huishoudelijke hulp of hulp bij het aanvragen van een regiotaxi. De wijkverpleegkundige die de huisbezoeken heeft afgelegd bespreekt de bevindingen altijd weer in een multidisciplinair team wat dan mee denkt over de in te zetten hulp. Op deze wijze wil het gezondheidscentrum de ouderen helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Daarnaast is het goed om onderdeel te zijn van het gezondheidscentrum, zodat we de anderen medische professionals leren kennen. Daardoor zoeken we sneller met elkaar contact om te overleggen over zaken die een rol spelen binnen de wijkverpleging. Het is goed om van elkaars werk op de hoogte te blijven zodat je ook weet wie wat kan doen. Hierdoor kunnen we snel en vlot onze cliënten verder helpen.

Ga naar de website van Gezondheidscentrum De Zwaai